Cách thức trở thành khách hàng thân thiết

Để được hưởng các chương trình khuyến mãi của House of Cha khách hàng chỉ cần: đăng ký sđt, ngày sinh, địa chỉ với nhân viên thu ngân. Ngay lập tức sẽ trở thành KH thân thiết của House of Cha mà không cần mang theo bất kỳ thẻ cứng nào.

Tích điểm và đổi điểm ở đâu?

Chương trình tích điểm và đổi điểm được thực hiện trên toàn hệ thống House of Cha. Khi mua hàng ở bất kỳ cửa hàng nào khách hàng chỉ cần đọc số điện thoại tích điểm là sẽ được tích điểm vào hệ thống và có thể đổi điểm thành tiền để mua hàng tại mọi cửa hàng của House of Cha.

Cách thức đổi điểm:

Khách hàng chỉ cần hỏi nhân viên thu ngân số điểm tích lũy của mình để yêu cầu đổi số điểm mình cần.
Mỗi 1.000 điểm sẽ đổi được 1.000 đồng được dùng để mua hàng tại House of Cha (số tiền này không được quy ra tiền mặt)

Yêu cầu về tần suất mua hàng:

Khách hàng trong 3 tháng tối thiểu phát sinh một hóa đơn thì mới giữ được số điểm. Nếu không phát sinh hóa đơn thì mất toàn bộ số điểm.

Tích lũy điểm như thế nào?

Số tiền khách hàng tiêu thụ sẽ được quy ra điểm theo từng hạng thẻ.Số điểm này sẽ được cộng dồn và nâng hạng khi đạt đến mức tiêu thụ quy định. Có 3 hạng điểm tích lũy tương ứng với mức tiền mua hàng của khách hàng.’ Members(dưới 3 triệu), Gold(3~6 triệu ), Diamond (Trên 6 triệu ).

Hạng thành viên

(Members)

Điều kiện: Tiêu thụ dưới 3 triệu
Tích điểm: 30.000 đồng tích được 1.000 điểm
Đổi quà: 1.000 điểm đổi được 1.000 đồng mua hàng
Quà tặng: 1 cốc size M vào ngày sinh nhật

Hạng vàng

(Gold)

Điều kiện: Tiêu thụ 3 – 6triệu
Tích điểm: 15.000 đồng tích được 1.000 điểm
Đổi quà: 1.000 điểm đổi được 1.000 đồng mua hàng
Quà tặng: 2 cốc size M vào ngày sinh nhật

Hạng kim cương

(Diamond)

Điều kiện: Tiêu lớn hơn 6 triệu
Tích điểm: 7.000 đồng tích được 1.000 điểm
Đổi quà: 1.000 điểm đổi được 1.000 đồng mua hàng
Quà tặng: 3 cốc size M bất kỳ + 1 loại toping vào ngày sinh nhật